Lophave Hereford

Vores Historie

Hereford besætning med 50 moderdyr, 2 tyre samt opdræt.

Fra portene mod vest er der direkte udsigt til Rubjerg Knude fyr.

Lophave - en af de ældste gårde i vennebjerg

Lophave er en af de ældste gårde i Vennebjerg lidt uden for Lønstrup. Gården, der har været i familiens eje siden 1869, huser en stor Hereford besætning samt en gårdbutik, hvorfra der sælges Hereford kød og pålægsvarer.

I 1988 overtog vi gården efter vores forældre, og er nu femte generation på stedet. Da vi flyttede ind, bestod gårdens besætning af to kvier af blandet race. Kødkvægsbesætningen er stille og roligt vokset frem efter indkøb af de første to kvier i 1989. Den ene af disse kvier er i dag stammoder for størstedelen af besætningen.

Vi besluttede os for Hereford racen, da det var relativt små dyr med et roligt gemyt. Racen har siden da udviklet sig til større dyr, men det rolige temperament er i behold.
Vi har i dag en Hereford besætning med 50 moderdyr, 2 tyre samt opdræt.

I 2007 byggede vi en ny stor løsdriftsstald. Fra fodergangen kan tårnet på Vennebjerg Kirke skimtes gennem granhækken, og fra portene mod vest er der direkte udsigt til Rubjerg Knude Fyr.
Den nye stald tilgodeser kravene omkring gode pladsforhold og opdeling i mindre flokke.
Opdelingen i mindre flokke, ser vi som en væsentlig forudsætning for, at dyrene trives individuelt. Den medvirker samtidig til, at vi får en roligere omgang med dyrene.
Ved ibrugtagningen af den nye stald blev vi certificeret af Dyrenes Beskyttelse.
På gårdens 120 hektar jord dyrkes græs og korn til afgræsning samt grovfoder produktion, der laves hø og helsæds ensilage. Vi er selvforsynende med græs og grovfoder, men indkøber dog halm til strøelse.

På en del af jorden, der aldrig har været under plov, er der vedvarende græs. Netop derfor findes her en mangfoldighed af vilde planter: forskellige græsser, kløver, urter, bær og lave buske.
Man kan med god samvittighed spise kød fra os på grund af den lave CO2 udledningen fra vores dyr. Vi bruger nemlig mindre CO2 en de fleste andre kødproducenter.

Vi importerer ikke foder i form af protein fra andre lande. Vi afgræsser kun marker, der ikke kan bruges til andet. Ved at afgræsse hjælper vi samtidig med til at skabe en større biodiversitet i området samt give optimale betingelser for mange af landsdelens vilde dyr, insekter og planter.

Vi har stort fokus på høj dyrevelfærd. Det er nemlig vigtigt for os, at vores dyr har et godt og roligt liv uden stress. Det giver i sidste ende kød, der smager helt fantastisk.

Vi modtager landbrugsstøtte fra EU.

Lophaves hereford

Vi har en velfungerende Hereford besætning på 50 moderdyr, 2 store tyre samt opdræt – tilsammen omkring 150 dyr. De rolige og godmodige dyr er vandt til at blive håndteret, og vi har en tæt kontakt til hele besætningen.

Om foråret kommer alle vores dyr på græs i umiddelbar nærhed af gården. Her går de hele sommeren og nyder livet, kun afbrudt af vores daglige tilsyn og flytning til ny græsning. Besætningen er på græs 7-8 måneder om året. Når vi kalder ude i marken, kommer de tillidsfulde dyr løbende for at hilse på, for de er nysgerrige og ved, at vi kun vil dem det bedste.

Den barske natur omkring gården i Lønstrup byder på et flot kuperet landskab med masser af forskellige græsser, marhalm, vilde urter og bær. Vores Hereford kvæg spiser af det hele og får samtidig masser af mineraler.
Deres meget varierede men også nøjsomme kost med de mange mineraler er med til at give ekstra aroma til det kød, vi producerer, så det havner i en helt unik kvalitet med masser af smag.

I slutningen af efteråret henter vi igen hele besætningen hjem. Her overvintrer de i vores store løsdriftsstald. I stalden har de masser af mulighed for at bevæge sig eller blot nyde livet i den tykke strøelse.

På Lophave fodrer vi udelukkende med korn og græs fra vores egen marker – også om vinteren. Vi prøver at holde transporten af diverse afgrøder så tæt på ejendommen som muligt for at mindske forbruget af diesel og derved også mindske vores samlede CO2 udledning.
Også om vinteren fodres vores besætning med korn og hø fra egne marker. Og selvfølgelig er alt vores foder dyrket økologisk.
Både avlsarbejde, fodring og selve håndteringen af kvæget er med til at sikre den bedste kødkvalitet. Dette sammen med det enkelte dyrs kvalitet, dyrets liv, håndtering inden slagtning, og til sidst slagtning/partering er i sidste ende det, der gør den store forskel.

Dyrene bliver slagtet, når de har nået den optimale foderstand omkring 2-3 års alderen. De skal være unge, men samtidig have nået at få en god kødsætning. Indtil da har kalvene gået i flokken, og fået den gode mælk fra moderkoen det første år.

Når kalvene efter første år tages fra moderkoen, får de fri adgang til græs og foder på marken og i stalden. Vi bestræber os på at skabe et godt miljø og et dejligt liv for hvert enkelt stykke kvæg, fordi vi ved, at det er med til at sikre den ekstra gode kødkvalitet.